wat-is-het-thema-van-de-volle-maan

Wat is het thema van de volle maan

Elk kalenderjaar hebben we elke maand een volle maan. Omdat de maancyclus niet helemaal synchroon loopt met onze kalendermaand is er eens in de drie jaar sprake van 13 volle manen in 1 kalenderjaar. De tweede volle maan in een maand wordt ook wel blauwe maan genoemd. Elke volle maan heeft haar eigen betekenis, welke perfect aansluit bij het seizoen waar we in zitten. Door tijdens de volle maan ook stil te staan bij dit thema in je eigen leven zal je merken dat je in een jaar tijd een hele fijne, natuurlijke groei doormaakt.

De maan maakt elke maand een natuurlijke cyclus door en in de volle maanthema’s wordt de natuur gebruikt om uitleg te geven over het thema van de volle maan. Deze beeldspraak over het planten van zaadjes en de fasen van groei, volle bloei en afsterven kun je ook toepassen op je eigen leven. Zie je eigen plannen, wensen en intenties ook als zaadjes die jee eerst moet zaaien en moet voeden voor ze tot volle groei komen, waarna ze  langzaam weer afsterven om ruimte te maken voor wat nieuws.

Er zijn meerdere namen voor elke volle maan. Ik zal me in dit blog beperken tot de meest gebruikelijke term.

Maan van de langste nacht - december / januari

Dit is de eerste volle maan na midwinter. Deze volle maan vindt over het algemeen plaats in januari. Niet zo gek dat de naam verwijst naar de periode waarin onze nachten lang en onze dagen kort zijn. Zo na midwinter waarin we de kortste nacht hebben gehad, vieren we met deze volle maan een nieuwe start. De dagen worden vanaf nu weer langer. En alhoewel het nog koud en donker is, is het een goede tijd om alvast na te denken over nieuwe plannen en wensen die je voor jezelf hebt en die je het komende jaar wil zaaien.

IJsmaan - januari / februari

Na de Maan van de langste nacht, volgt de ijsmaan. Deze vindt over het algemeen plaats in februari. De naam verwijst naar de koude periode waarin we ons nog bevinden. Het staat symbool voor de overgang van de winterse rust naar het voorbereiden op wat je het komende jaar wilt bereiken. Het thema van deze maan is reiniging. Vaak is het nodig om eerst het oude te verwijderen, om zo ruimte te maken voor wat nieuws. De periode rond deze volle maan is gunstig om zowel je huis en hoofd te reinigen.

Sneeuwmaan - februari / maart

De sneeuwmaan vindt over het algemeen plaats in maart. De maan is vernoemd naar de sneeuw die geregeld nog kan vallen in deze periode.  Het thema van deze volle maan is ontkiemen. Gebruik deze volle maan om na te denken over wat jij wilt laten ontkiemen. Deze periode kan je helpen om je ervan bewust te maken dat niet elk zaadje zal ontkiemen, dus ook niet elk plan zal haalbaar zijn. Welke plannen, wensen en intenties wil jij de komende periode zaaien en aandacht geven. Zijn dit ook de plannen, wensen en intenties die haalbaar zijn en waaraan je niet onnodig je energie verspilt?

Maan van de dood - maart / april

Na de sneeuwmaan volgt in april de maan van de dood. Er kan in de natuur nog steeds sprake zijn van nachtvorst en de natuur is hierdoor nog erg kwetsbaar. Het thema van deze volle maan is dan ook bescherming. Net als de beginnende, ontluikende natuur kunnen ook onze wensen, plannen en intenties nog veel bescherming en ondersteuning nodig hebben. Sta dus geregeld stil bij je wensen, plannen en intenties en kijk of ze extra zorg en aandacht van jou nodig hebben.

Maan van het ontwaken - april / mei

Deze volle maan vindt over het algemeen plaats in mei. De naam van deze volle maan verwijst naar de sapstroom van bomen en planten die weer op gang komt. Het thema is vruchtbaarheid. De natuur is volop aan het werk en dit is goed te zien aan de groei die planten en bomen nu doormaken. Tijdens deze volle maan kun je kijken naar de plannen, wensen en intenties die jij eerder voor jezelf hebt gesteld. Van welke van deze plannen en wensen wordt jij echt blij en wil jij aandacht blijven geven.

Grasmaan - mei / juni

Deze volle maan staat symbool voor groei. Dit is ook het thema van deze volle maan. Alles staat in groei en volle bloei. Het is vaak een tijd van licht, warmte en vreugde. Je kunt nog niet oogsten, maar je kunt al wel zien hoe goed het groeit en hoe mooi het wordt. Dit geldt ook voor je eigen wensen, plannen en intenties. De tijd is nog niet rijp om al achterover te leunen, want sommige zaken hebben nog wat aandacht nodig, maar je kan al wel duidelijk zien dat je goed op weg bent.

Maan van de kortste nacht - juni / juli

Rond deze volle maan zijn de dagen op het langst en is het licht volop aanwezig. De groeikracht is ook op haar sterkst. Het thema van deze volle maan is bestemming. Dit verwijst ernaar dat alles zijn vaste plek heeft gevonden en dat het hier nu verder tot volle wasdom kan komen. Dit geldt ook voor je eigen wensen, plannen en intenties. Ze zullen waarschijnlijk niet meer heel erg veranderen, ze zijn al ingebed en zullen steeds verder opbloeien.

Maan van de roos - juli / augustus

Het thema van deze volle maan is overvloed of offer. Rond deze periode kan soms de eerste oogst al binnen gehaald worden. Dit maakt het een periode van overvloed. Maar het is ook het moment om er bij stil te staan wat je allemaal al hebt en te zien of je uit van jezelf kunt offeren. Door te offeren wat je hebt ontvangen, zal je iets anders bewust kunnen houden of juist ruimte maken voor wat nieuws.

Maan van het weerlicht - augustus / september

Rond deze volle maan gaan we over naar de herfst en wordt het weer wat frisser en donkerder. Vaak heeft rond deze periode de eerste oogst plaats gevonden. Het thema van deze volle maan is inzicht. Inzicht in hoe alles met elkaar verbonden is en dat alles deel uitmaakt van een groter geheel. Het is het moment dat je erbij stil staat welke van jouw plannen, wensen en intenties je hebt kunnen oogsten en wat dit jou heeft gebracht.

Oogstmaan - september / oktober

Rond deze volle maan vindt vaak de tweede oogst plaats. Het thema van deze maan is loslaten. In deze periode kun je kijken wat je zelf spiritueel hebt kunnen oogsten, wat je wilt behouden en wat je los wilt laten. Bij het oogsten ontstaan namelijk ook nieuwe zaadjes om het volgend seizoen te planten. In deze periode kijk je dus niet alleen terug op de groei die je de afgelopen periode hebt doorgemaakt, je kijkt ook vooruit naar de dingen die je nog verder wilt laten groeien zodat je weer een stap verder komt in je leven.

Jachtmaan - oktober / november

De naam verwijst naar vroeger tijden waarin vaak gejaagd werd in deze periode om een voorraad veel aan te leggen voor de winterperiode. Rond deze volle maan wordt voorbereidt voor de winter. Het is vaak een periode waarin we wat meer naar binnen gekeerd zijn. Het thema van deze volle maan is transformatie. Tijdens deze volle maan kun je e bij stil staan waar jij je pijlen op richt. Waar ligt jouw focus en aandacht.

Bloedmaan - november / december

Deze naam verwijst naar de offers die in vroeger tijden gebracht werden om de goden mild te stemmen en het bloed wat vloeide om de dieren te slachten en het vlees voor te bereiden om te bewaren gedurende de winterperiode. Tijdens een maansverduistering wordt ook wel gesproken van een bloedmaan omdat de maan dan rood kan kleuren, maar de betekenis van de maan in deze periode heeft dus een andere achtergrond. Het thema van deze volle maan is overleven en bewustzijn. De lange winter ligt voor ons. In deze periode komt niet alleen de natuur (voor het oog) stil te liggen, maar keren wij ook meer naar binnen toe. Het is een tijd voor zelfreflectie en om stil te staan bij de inzichten die je hebt gekregen. Je kunt ook vooruit kijken op wat je nodig hebt om de winter goed door te komen en welke plannen, wensen en intenties de komende periode je bescherming nodig hebben om de winter te overleven. 

Boommaan - december

Deze volle maan komt eens in de drie jaar voor.  De naam verwijst naar de kerstboom en kersttakken die wij telkens rond kerstmis in huis halen. Het thema van deze volle maan is wedergeboorte. De natuur sterft af om na een periode van rust weer opnieuw op te groeien. Het is een goed moment om er bij stil te staan dat wij ook een periode van rust en bezinning nodig hebben. Door rust te nemen zullen wij ook weer energie opbouwen om het nieuwe jaar weer energiek in te gaan en nieuwe plannen, wensen en intenties een goede voedingsbodem te kunnen geven.

Door elke volle maan niet alleen bewust stil te staan bij het loslaten wat je niet meer dient, maar ook bewust aandacht te geven aan het specifieke thema zal je leven ook in een natuurlijkere flow verlopen. Je volgt de loop van onze seizoenen en merkt zo vanzelf dat voor alles een juiste tijd en een juist moment is. Je leert om te leven vanuit vertrouwen en dankbaarheid. Dit zal helpen bij je persoonlijke groei. 

Ook heb ik voor elke volle maan een passende maanmeditatie ingesproken. Deze kun je gratis beluisteren en vind je hier.

manifesteren-met-de-maan-yasmin-boland

Orakelset Manifesteren met de maan - Yasmin Boland

Bestel op Bol.com

Winkelwagen
Scroll naar boven